Αντιμετώπιση Οξέων
και Χρόνιων Τραυμάτων

Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης φροντίδας που παρέχει στους νοσηλευόμενους και για ταχύτερη αποκατάσταση, το Κέντρο μπορεί να αντιμετωπίσει χρόνια έλκη και οξεία τραύματα με τη χρήση διαφόρων επιθεμάτων.

Παράλληλα, παρέχονται χειρουργικοί καθαρισμοί επί κλίνης των ασθενών και χρησιμοποιούνται εξειδικευμένες μέθοδοι για σύγκλιση ελκών όπως το σύστημα αρνητικής πίεσης (VAC - Vaccum Assisted Closure) και τη μέθοδο με εμπλουτισμένο πλάσμα από αιμοπετάλια.

Το εξειδικευμένο στην επούλωση τραυμάτων προσωπικό μπορεί να αντιμετωπίσει οποιασδήποτε μορφής χρόνιο έλκος με ψηλά ποσοστά επιτυχίας.


Γνώση, Εμπειρία, Αποτελεσματικότητα! Επικοινωνήστε μαζί μας