212


Λεωφόρος Τσερίου
Στρόβολος, 2046
ΛευκωσίαΜε σκοπό την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των ασθενών έχουμε δημιουργήσει ένα σύγχρονο, υγιές και οικείο περιβάλλον.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΑΡΗΤΗ

Βελτίωση της υγείας

Η βελτίωση της κατάστασης της υγείας των ατόμων μετά από μια ασθένεια ή ατύχημα.


Αυτονομία και ανεξαρτησία

Όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία και ανεξαρτησία των ατόμων μετά την αποθεραπεία τους.


Καλύτερη ποιότητα ζωής

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών στην καθημερινότητα τους.