Κοινωνική Λειτουργός

Α σχολείται με την δημιουργική απασχόληση των ασθενών και την ενημέρωση των ιδίων και των οικογενειών τους για τις δημόσιες παροχές που πιθανό να δικαιούνται όπως και τις απαιτούμενες διαδικασίες. Μέσα από τις ομάδες δημιουργικής απασχόλησης αξιοποιούνται οι δυνατότητες των νοσηλευομένων ενώ παράλληλα οι κοινές δραστηριότητες αποτελούν μέσω για την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των ασθενών.

Ψυχολόγος

Η ψυχολογική στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της όλης θεραπείας. Τόσο το άτομο όσο και η οικογένεια του με την εμφάνιση της ασθένειας ή της αναπηρίας κλονίζονται και οι ισορροπίες του οικογενειακού συστήματος διαταράσσονται. Για το λόγο αυτό οι αλλαγές που καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι μεγάλες. Στα πλαίσια αυτά οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του ψυχολόγου από την αρχή της παραμονής τους στο χώρο. Μετά την αρχική γνωριμία με τον ασθενή λαμβάνεται ψυχοκοινωνικό ιστορικό και κατόπιν, ασθενής και ψυχολόγος θέτουν τους στόχους που επιδιώκουν να επιτύχουν.


Γνώση, Εμπειρία, Αποτελεσματικότητα! Επικοινωνήστε μαζί μας