Φυσικοθεραπεία

Το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας που ακολουθεί κάθε ασθενής είναι εξατομικευμένο με βάση τις δικές του ανάγκες και δυνατότητες.

Στόχος των προγραμμάτων είναι να ενδυναμωθεί η υφιστάμενη κινητική και μυϊκή κατάσταση του ασθενή, να ανακουφιστεί από τον πόνο και να ενισχυθεί όσο το δυνατό η αυτονομία του και ανεξαρτησία του.

Το τμήμα της φυσικοθεραπείας αναλαμβάνει περιστατικά αποκατάστασης νευρολογικών παθήσεων π.χ. αγγειακά εγκεφαλικά, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, περιστατικά ορθοπεδικής αποκατάστασης, καρδιοπνευστικές παθήσεις, ογκολογικά περιστατικά, καρδιοπάθειες.


Γνώση, Εμπειρία, Αποτελεσματικότητα! Επικοινωνήστε μαζί μας